Blog Roberta Węgrzyna

Program wyborczy 2014

W związku z ubieganiem się w najbliższych wyborach samorządowych o urząd prezydenta miasta Kędzierzyna-Koźla przedstawiam poniżej realny program.

Komitet Wyborczy Wyborców

Razem z Robertem Węgrzynem

Program dla Kędzierzyna-Koźla

na dwie kadencje 2014-2022

Wstęp – dziesięć warunków naprawy miasta

• Ożywienie gospodarcze miasta, pozyskanie strategicznych inwestorów, stworzenie nowych miejsc pracy

• Wyraźna poprawa stanu dróg i chodników

• Pozyskanie inwestora dla Koźla Portu

• Środki z UE 2014-2020 będą priorytetem działań Urzędu Miasta . Wynajęcie profesjonalnych firm wynagradzanych prowizją proporcjonalną do osiąganych efektów zapewni skuteczność w pozyskiwaniu dotacji i grantów

• Połowa środków na inwestycje w danym roku zostanie przekazana do dyspozycji radnych. Zakończy to polityczne spory między radą a prezydentem, których najczęstszym podłożem są kwestie finansowe

• Co piąta złotówka budżetu na inwestycje

• Budżet obywatelski zostanie podniesiony do 1.5 mln

• Środki z programów narodowych będą kolejnym priorytetem działań gminy

• Rewaloryzacja wynagrodzeń pracowników administracji, co najmniej o wskaźnik inflacji

• Likwidacja gabinetu politycznego prezydenta miasta. Radni, kierownicy wydziałów, przewodniczący rad osiedlowych są naturalnymi doradcami prezydenta

Infrastruktura

- Budowa trwałych betonowych nawierzchni głównych arterii miasta

- Zwiększenie ilości miejsc parkingowych na osiedlach

- Modernizacja ulicznych sygnalizatorów świetlnych (wyświetlacze naliczania sekundowego)

- Budowa łącznika między terenami inwestycyjnymi w Blachowni a przyszłą obwodnicą północną

- Modernizacja i pozostawienie dwupasmowej arterii Jana Pawła II

- Działki pod budownictwo indywidualne po preferencyjnych cenach

- Remont dróg dojazdowych do cmentarzy oraz budowa lub powiększenie parkingów przy nekropoliach

- Wsparcie budowy obwodnicy północnej

- Trzecia przeprawa mostowa przez linię kolejową łącząca Aleję Lisa z ulicą Bema (2 kadencja)

- Uporządkowanie i utwardzenie terenów przed garażami przy udziale gminy (nawierzchnie szutrowe)

- Bezpłatny internet na prędkości 1Mbit dla wszystkich mieszkańców Kędzierzyna – Koźla

- Rewitalizacja zabytkowego mienia komunalnego (podzamcze)

- Konkurs dla wspólnot mieszkaniowych

- Ledowe oświetlenie ulic i instytucji podległych gminie ( oszczędności dla gminy )

Oświata i wychowanie

- Koniec z likwidacją placówek oświatowych – mniejsze klasy, wyższy poziom edukacji

- Miejski program stypendialny dla najlepszych w swoich dziedzinach

- Wzmocnienie szkolnictwa zawodowego poprzez utworzenie nowych kierunków

- Obniżenie kosztów eksploatacyjnych placówek oświatowych

Opieka społeczna

-Mieszkania Dla Młodych – uproszczenie procedur

-Rozszerzenie działalności domów dziennego pobytu dla niepełnosprawnych, chorych i niesamodzielnych mieszkańców (tzw. „przedszkola dla seniorów”) jako alternatywy dla domów pomocy społecznej ( w aspekcie obowiązku finansowego gminy wobec DPS)

-Rozwijanie aktywnego wsparcia ze strony gminy dla domów dziennego pobytu, Uniwersytetu Trzeciego Wieku i innych organizacji oraz instytucji zrzeszających seniorów.

-Obniżenie wieku ulg na przejazdy MZK, zwolnienie z opłat osób niepełnosprawnych.

-Współpraca ze Społeczną Radą Seniorów (aktywizacja ludzi starszych, działanie przeciw wykluczeniu społecznemu)

Ochrona środowiska

-Obniżenie kosztów ogrzewania dla odbiorców MZEC (energia z odpadów komunalnych/osadów ściekowych – pozyskanie inwestora w celu wybudowania zakładu).

-Obniżenie kosztów odbioru odpadów komunalnych – RIPOK

-Termoizolacja budynków podległych gminie

-Cmentarz dla zwierząt domowych

Inwestycje przemysłowe-gospodarka

-Powołanie spółki „Port Koźle” z udziałem gminy Kędzierzyn-Koźle – ożywienie gospodarcze tego terenu ( miejsca pracy ) pozyskanie inwestora

-Wspieranie przez gminę Kędzierzyn-Koźle instalacji zgazowania węgla przez Grupę Azoty

-Wprowadzenie podatkowych mechanizmów zachęcających podmioty gospodarcze do inwestowania i tworzenia miejsc pracy

-Szczególne wsparcie mikro-przedsiębiorstw oraz małych rodzinnych firm

-Pozyskanie strategicznego inwestora do podstrefy ekonomicznej

Sport i rekreacja

- Budowa dwufunkcyjnego kąpieliska z basenem, który będzie posiadał rozsuwane boczne kurtyny tak, aby służył mieszkańcom 12 miesięcy w roku.

- Utworzenie jednolitego traktu rowerowego Dębowa – Koźle – Kędzierzyn – Blachownia – Sławięcice

- Budowa ścieżek rowerowych na osiedlach

- Budowa tartanowej ścieżki rekreacyjnej dla biegaczy

- Umożliwienie przewożenia rowerów komunikacją MZK

- Dodatkowe środki dla dziecięcych i młodzieżowych szkółek sportowych

- Wsparcie finansowo-organizacyjne TS Chemik Kędzierzyn-Koźle w docelowym awansie do II ligi

Kultura i rozrywka

- Dni miasta rotacyjnie w Kędzierzynie i Koźlu

- Rozwój kultury poprzez poszerzenie stałego kalendarza wydarzeń kulturalno-rozrywkowych

- Rozwój i poszerzenie „Karty Dla Rodziny Trzy Plus ”

Odra

- Zawarcie umowy z RZGW Gliwice która umożliwi połów ryb wędkarzom w granicach administracyjnych Kędzierzyna-Koźla bez względu na przynależność do danego koła czy okręgu, oczywiście z aktualnie opłaconą składką

- Uporządkowanie brzegów Odry w granicach administracyjnych miasta wspieranie działań na rzecz poprawy żeglowności Odry oraz rozwoju turystyki i rekreacji na rzece

- Zagospodarowanie terenu po żwirowni w Miejscu Kłodnickim

Zdrowie

- Poprawa dostępności do bezpłatnych badań profilaktycznych dla różnych grup wiekowych oraz działania gminy ukierunkowane na edukację prozdrowotną naszych mieszkańców

- Podniesienie świadomości zdrowotnej mieszkańców ( profilaktyka )

- Szeroko rozumiane wsparcie gminy dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu w celu rozwoju placówki zarówno pod względem infrastrukturalnym jak i medycznym (rozwój zaplecza technicznego i personalnego

- Uruchomienie gminnych centrów profilaktyczno – rehabilitacyjnych (aktywizacja i troska o kondycje zdrowotną osób starszych ze szczególnym naciskiem na rehabilitację w miejscu zamieszkania

- Zatrudnienie rehabilitanta w domach dziennego pobytu

- Spójna i kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem

- Hospicjum – wszyscy o tym mówią, ja to zrobię

1 Komentarz

  1. Zbigniew Bar pisze:

    Bardzo ciekawy i bardzo ambitny program.
    Patrząc na dotychczasową działalność prezydentów miasta i trudności w porozumiewaniu się z Radą Miasta przy podejmowaniu decyzji to naprawdę będzie arcytrudne zadanie do jego zrealizowania.
    Ale wierzę, że jego realizacja jest możliwa.Życzę powodzenia.

Skomentuj wpis

 

— wymagane *

— wymagane *